Zvezdani ratovi budjenje sile online dating Granny chatline

Meher Baba je isticao da su u istini svi Bog, ali da smo mi nesvesni svoga Božestva. Meher Baba je radio kako bi podigao našu svesnost iz carstva dualnosti, što znači da nam on otvara vrata za narastajuću unutrašnju slobodu.

On preusmerava našu svesnost prema istini i podstiče nas da zauzmemo svoj stav prema istini unutar nas i da sami radimo na njenom dostizanju, namesto nepotrebno dugog zadržavanja u snu iluzije.

Kada njegovom milošću neki od velova padnu, osoba ga posmatra očima srca.

Neopisiva lepota njegove ljubavi neodoljivo priziva dušu ka obožavanju i sjedinjavanju.

Svako od nas je usled naših vlastitih osobitih iskustava nagomilao jedinstveni set sanskara.

U Besedama je Meher Baba veoma detaljno objasnio evoluciju svesnosti.

Prepreka sa kojom se moramo takmičiti je ostatak sanskara – depozit impresija akomuliranih iz prethodnih iskustava – koje su uglavnom ugrađene u naš podsvesni um.

Ove sanskare stvaraju veo preko naše svesnosti, blokirajući nas od očitovanja ko mi zbilja jesmo.

zvezdani ratovi budjenje sile online dating-68zvezdani ratovi budjenje sile online dating-48

Dragoceno onostran reči Avatar Mehe Baba je nazvan Buditelj.Sada je na naslovnoj strani isključen autoplaj pa ako želite da slušate muziku kliknite na dugme play. Napori & Milost Razotkrivene Istine u Meher Babinim Besedama od Darvina Šoa 1 Božanski Voljeni Večiti izvor neprolazne slatkoće je unutar svakoga.–Meher Baba Vrata ka Beskonačnosti se nalaze unutar nas –imamo priliku za beskonačnim istraživanjem iznutra.Pojedinac se oseća oslobođenim i nalazi svoje sebstvo kako pliva u Okeanu svetlosti, ljubavi i lepote.Božanska ljubav otvara srčani centar koji postaje glavno sredstvo komunikacije sa Voljenim, oslobađajući duh i uzdižući intenzivnu ljubav prema njemu.

Leave a Reply